tassi Végh Bertalan


tassi Végh Bertalan

tassi Végh Bertalan

(Tass, 1813. január 28. – Kolozsvár, 1902. április 1.)

 

Honvéd alezredes. Apja Végh Antal földbirtokos, anyja Fekete Eszter. Bölcsészakadémiát végzett. 1828-tól hadfi volt a 2. huszárezrednél, majd nemesi testőr. 1847-től főszázados a 8. Coburg huszárezrednél Galíciában. 1848. június 19-től a Bács megyei lovas nemzetőrség őrnagya. Júliustól részt vesz a délvidéki harcokban. 1849. május 16-án honvéd őrnagy a Reusz huszárezred bánsági (V.) hadtestében, osztályparancsnok. Később gróf Vécsey Károly tábornok hadsegéde lett. E beosztásában 1849. augusztus 1-től, alezredesként vett részt a harcokban, (gróf Vécsey tábornok léptette elő). A borosjenői fegyverletételig (1849. augusztus 19.) szolgált. 1850. február 15-én, Aradon halálra ítélték, majd az ítéletet március 5-én 10 évi várfogságra változtatták. 1852 nyarán kegyelmet kapott. 1857-től az Első Magyar Biztosító Társaság erdélyi részlegének vezetője volt Kolozsvárott. Ugyanitt volt a honvédegylet tagja haláláig. 89 évesen, 1902. április 1-én hunyt el Kolozsváron, nyughelye a kolozsvári Házsongárdi temetőben található.

 

Forrás:  Bona G.: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49