Bemutatkozás


Napjaink egyre inkább felgyorsult világában sokszor úgy érezhetjük, hogy egyre nehezebbé válik a múlt értékeinek kutatása, megőrzése. Sokak számára nem tűnhet annak, mégis, egy magára valamit is adó közösségnek (családnak és településnek egyaránt) kiemelten fontos feladata a régi használati eszközök, a közvetlen és a kicsit tágabb lakókörnyezet, a saját település történelmének és történetének megismerése, az eleinkben meglévő és reánk hagyományozott tudás és hagyományok megtartása, kutatása, és mindezek megismertetése a mostani és az utánunk következő nemzedékkel, hogy az unokáinkra ebben se örökítsünk szegényebb világot annál, mint amit mi a nagyszüleinktől kaptunk.

A jövőnk a múlt jó tudásából, a hagyományok megőrzéséből, gazdagításából és továbbadásából épül. Minden embernek szüksége van egy olyan, a múlt értékeiből álló biztos fogódzóra, amibe bele tud kapaszkodni akkor, amikor esetleg úgy érzi, eltéved a XXI. század információs és kulturális rengetegében.

Ezen elvek alapján, ilyen megfontolásokból kiindulva egy régóta formálgatott, dédelgetett álom vált valóra Tasson, amikor 2009. május 22-én huszonhárman összegyűltünk, és először beszélgettünk együtt arról, hogy a jövőben közösen kellene munkálkodnunk azon, hogy szűkebb pátriánk, otthonunk, Tass község legalább tizenegy évszázados múltját minél szélesebb körben, minél többen megismerhessék.

Ebből a baráti körből – melynek tagjai előtte is ismerték egymást, és ki-ki a maga módján tette a dolgát, próbálta őrizni a tassi múlt széttöredezőben lévő mozaikjának darabkáit –, ebből a másokban is meglévő odaszánásból született meg a gondolat: alakítsunk egy egyesületet, melynek (ahogyan azt később az Egyesületünk Alapszabályában is rögzítettük) a következő feladata lesz:

„Tass község tárgyi és szellemi hagyományainak összegyűjtése, ápolása, közkinccsé tétele és mindezeknek a következő generációk részére történő átadása. A Tasson élő gyermekek, fiatalok, felnőtt és idős korosztály számára hagyományőrző és hagyományteremtő programok szervezése, pályázatokon való részvétel. Továbbá helyi és kistérségi muzeális emlékek és történeti iratok gyűjtése, őrzése, feldolgozása, hagyományőrzés, hagyományteremtés, ismeretterjesztés, közművelődési tevékenység és szolgáltatások közösségi színterének biztosítása a felnőtt lakosság, a gyermekek és az ifjúság részére, valamint közreműködés a tevékenységhez szükséges egyes tárgyi feltételek megteremtésében, természeti környezet védelme, helyi jelentőségű természeti és környezeti
értékek megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása, helyreállítása, együttműködés a társadalom önszerveződő csoportjaival. Egyesületi újság, és az Egyesület céljaival összefüggő könyvek szerkesztése és kiadása, valamint hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése hasonló célokért jogszerűen tevékenykedő szervezetekkel.”

Így jött létre a Tassi Helytörténeti Egyesület, egy lelkes társaság, akik anyagi juttatás nélkül, önkéntesen végzik munkájukat a településük javára.