Kronológia (történetünk/történelmünk)


Aktuális események

2015.

 • Január 8. Erdélyi emlékek. Képes úti beszámoló az egyesületi tagok 2014. nyarán Erdélyben tett kirándulásáról. (Helyszín: Könyvtár.)
 • Január 12. Részvétel 2. magyar hadsereg 1943-as doni katasztrófájának évfordulója alkalmából tartandó megemlékezésen (helyszín: ökumenikus emlékhely, református temető).
 • Február 25. Részvétel a Kommunizmus áldozatainak emléknapján tartandó megemlékezésen (Helyszín: Katolikus temető.)
 • Március 15. Részvétel és koszorúzás a község Nemzeti ünnepi megemlékezésén. (Helyszín: Emlékpark.)
 • Április 19. Tas névnap. Részvétel a községi megemlékezésen, közreműködés a szervezésben.
 • Június 4. A Trianoni békediktátum 95. évfordulója alkalmából tartott községi megemlékezés szervezése, lebonyolítása.
 • 2015. november 1. Részvétel és koszorúzás a világháborúk áldozatainak emlékére tartott helyi megemlékezésen. Részvétel és közreműködés dr. Szelecsényi Zsigmond (1862-1917), a tassi artézi-kút létrehozója, új síremlékének felállításánál a helyi református temetőben.
 • 2015. október 22. Részvétel és koszorúzás az 1956-os forradalomról tartott helyi megemlékezésen.
 • 2015. augusztus 28. Rendhagyó történelemóra. Tass története a régészeti kutatások tükrében. Előadó: Pánya István, a Kecskeméti Katona József Múzeum munkatársa.
 • 2015. augusztus 24-29. Helytörténeti- és fafaragó tábor szervezése.
 • 2015. szeptember 26. részvétel  a Darányi Ignác Borlovagrend által rendezett hagyományos szüreti felvonulás szervezésében.
 • 2015. december 21. Részvétel a Fehérló Csoport által szervezett hagyományos Fénylánc ünnepen.
 • 2015. december 29. A református temetőben Hóman Bálint sírjának megkoszorúzása.

2014.

 • Január 5. A tassi katolikus templomban az itt szolgált katolikus papok nevét megörökítő tábla avatása
 • 2014. január 12. 15:00 óra: részvétel 2. magyar hadsereg 1943-as doni katasztrófájának évfordulója alkalmából tartandó megemlékezésen (helyszín: ökumenikus emlékhely, református temető)
 • Február 25. Részvétel a Kommunizmus áldozatainak emléknapján tartandó megemlékezésen (Helyszín: Katolikus temető.)
 • Március 14. Részvétel és koszorúzás a községi Nemzeti ünnepi megemlékezésen. (Helyszín: Emlékpark.)
 • Április 18. Részvétel a helybeli Rongyos Gárda Emléknapon. (Helyszín: Református templom kertje, a világháborús áldozatok emlékművénél.)
 • Április 19. Részvétel a Holokauszt áldozatainak Emléknapja alakalmából tartott helyi megemlékezésen
 • Április 19. Szervezési és lebonyolítási közreműködés a Darányi Ignác Borlovagrend „Darányi Ignác Emlékére” második alkalommal megrendezett tassi borversenyén
 • Április 26. Részvétel Tas fejedelem tassi szobrának felavatásán
 • Június 4. Részvétel a Trianoni békediktátum 94. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen
 • Június 6. Egyesületi Díszközgyűlés, az egyesület létrejöttének 5. évfordulója alkalmából
 • Június 8. Tassi temetők “bejárásos felmérése”, melynek eredményeképpen helybéli a református és katolikus egyházközségek részére javaslat készül, hogy mely síremlékeket nyilvánítsák helyi védettségűvé.
 • Június 20. Évzáró a Földváry Gábor KTÁ Iskolában. Hagyományainkhoz híven a tanárok javaslata alapján a történelem tantárgyban kiemelkedően teljesítő ballagó emlékkönyvet kap.
 • Július 12. Dunai Falunap.
 • Augusztus 9. Tassi Falunap.
 • Augusztus 25-30. Fafaragó tábor.
 • Szeptember 27. Az „Itthon vagy! Magyarország szeretlek!” program keretében:
 1. az augusztusban megtartott fafaragó táborban készült életfa avatása,
 2. Rendhagyó történelemóra szervezése: Tass és az I. világháború.
 3. Részvétel a Szent Mihály napi tűzgyújtáson.
 • Október 5. Részvétel a Fehérló Csoport által rendezett „Aradi vértanúk” megemlékezésen.
 • Október 22. Részvétel az 1956-os forradalomról tartott helyi megemlékezésen.
 • November 2. Részvétel a világháborúk áldozatairól tartott helyi megemlékezésen.
 • November 8. Részvétel a Darányi Ignác Borlovagrend Márton-napi újbor ünnepén
 • December 21. Részvétel a Fehérló Csoport által rendezett, hagyományos Fénylánc ünnepen.

2013.

 • Március 14. A „Tassi hősök az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban” c. egyesületi kiadvány bemutatója. (A könyvbemutatót dr. Gedai István, a Nemzeti Múzeum ny. főigazgatója tartotta)
 • Április 27. A Darányi Ignác Borlovagrenddel közösen a Darányi Ignác emlékére megrendezett térségi borverseny megtartása
 • Várpalota/Tihany kirándulás
 • Augusztus 10. Bálint Sándor oktatástörténeti kiállításának szervezésben közreműködés
 • Dunai fafaragó tábor
 • Szeptember 28. Rendhagyó történelemóra szervezésével (előadás címe: Az egyházak és tevékenységük az 1000 éves Tasson) részvétel a „Magyarország, szeretlek!” c. országos rendezvénysorozatban.
 • Szeptember 29. A református templom emléknapja, emléktábla avatás, helytörténeti kiállítás szervezésben közreműködés
 • November 1. Református temetőben ökumenikus emlékhely avatása
 • December 21. Az egyesület karácsonyi összejövetele, utána részvétel a Fénylánc rendezvényen

2012.

 • Március 3. Rendhagyó történelemóra szervezése „Magyar nők a történelemben és a képzőművészetben” címmel. (Előadók: Csordás István és Horváth Attila.)
 • Március 10. A tassi országzászló felállítása (ötlet, kivitelezés)
 • Március 15. Részvétel a március 15-i emlékműsoron és az országzászló felavatásán.
 • Június 4. Kettős kereszt (kivitelezés) avatás az emlékparkban.
 • Június 25. Az „Emlékezés Darányi Ignác földművelésügyi miniszterre” című egyesületi kiadvány megjelentetése
 • Június 30. A Szigetfői Őrfa c. szobor kivitelezését követően annak műsoros felavatása a Csepel-sziget D-i csücskén.
 • Október 11. Részvétel T. Ágoston László 70. Születésnapja alkalmából az Írószövetség budapesti székházában tartott ünnepségen.
 • Október 13. Rendhagyó történelemóra szervezése „A népi építészet és nyomai községünkben” címmel. (Előadók: Horváth Attila és Czégány Sándor építész.)

2011.

 • Február 19. A kunszentmiklósi Petőfi-kiállítás megtekintése.
 • Június 4. A helybeli Trianoni megemlékezés és emlékműsor szervezése és lebonyolítása
 • Augusztus 20. Polgármesteri Hivatalban régi tassi fényképek, és helytörténeti jelentőségű oklevelek másolatának kihelyezése
 • Szeptember 5. Rendhagyó zeneóra szervezése Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából Medveczky Ádám Kossuth-díjas karmester előadásával.
 • Október 30. Kopjafa állítása dr. Hóman Bálint tassi sírjánál. (Közreműködtek: dr. Gedai István, a Nemzeti Múzeum ny. főigazgatója, Szőts Géza államtitkár, dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érseke.)
 • November 4. A tassi római katolikus templom megtekintése. (A katolikus szertartásokat Farkasné Varga Margit ismertette, majd Horváth Attila beszélt a műemlék jellegű épületről és a híres oltárképről.

2010.

 • Január 9. Horváth Attila Pilinszky-díjas festőművész ny. tanár 70. Születésnapja alkalmából a70 év – 70 kép c. kiállítás megrendezése a Faluházban.
 • Március 6. Rendhagyó történelemóra Tass múltjáról, történelméről és hírességeiről
 • Március 28. Író-olvasó találkozó szervezése T. Ágoston Lászlóval
 • Április 10. Megemlékezés és koszorúzás az 1918-ban Tassnál történt dunai hajókatasztrófa emlékére
 • Május 24. A helybéli református, katolikus és izraelita temetők „bejárása”, ismerkedés Tass sírkövekre és kopjafákra írt történelmével.
 • Június 2. Részvétel és koszorúzás a Magyar Numizmatikai Társulat által, dr. Hóman Bálint születésének 125. évfordulójára szervezett megemlékezésen. (Közreműködtek: dr. Gedai István, a Nemzeti Múzeum ny. főigazgatója és Gyulai Endre, a Szeged-Csanádi egyházmegye ny. püspöke).
 • Június 4. Részvétel és koszorúzás a helybeli Trianon emlékkőnél szervezett ünnepségen
 • Június 19. Hagyományteremtő céllal ajándékkönyvek átadása a helybéli általános iskola tantestület által javasolt azon diákjának, aki történelemből a legjobb eredményt érte el.
 • Július 1. A Tasson gyógyító orvosok emléktáblájának felavatása
 • Augusztus 14. Farkasné Varga Margit aranydiplomás ny. tanítónő Tassi gyökerek című verseskötetének egyesületünk általi kiadatása alkalmából könyvbemutató és ünnepség
 • Szeptember 6. Rendhagyó zeneóra szervezése Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából, Medveczky Ádám Liszt-díjas karmester előadásával.
 • Október 22. Jótékonysági orgonahangverseny szervezése a református templomban Szebényi Dániel és Vörös Boglárka közreműködésével. A bevétel teljes összegét (160000 Ft) a református templom toronyórájának felújítására ajánlottuk fel.

2009.

 • Május a későbbi egyesület tagjainak első baráti beszélgetése arról, hogyan, milyen formában tudnánk megőrizni a gazdag tassi múlt emlékit.
 • Június 26. Az egyesület alakuló ülése
 • Augusztus 15. A tassi rovásírásos helynévtábla felavatása
 • Október 9. Bálint Sándor helytörténeti szempontból is kiemelt jelentőségű magángyűjteményének megtekintése