Református templom


(Műemlék. Azonosító: 2359., törzsszám: 644.)

A település középpontjában, kert közepén szabadon álló, téglalap alaprajzú hajóval és a hajó előtt álló négyszögletes toronnyal épült, cseréppel, ill. bádoggal fedett kontyolt nyeregtetős, 1886-88 között épült, historizáló ref. templom. ÉK-i homlokzata előtt toronnyal, a hajó DNy-i véghomlokzatához kapcsolódó keskenyebb és alacsonyabb, egyenes záródású bővítménnyel. Építész: Benkó Károly, kivitelezők: Gondi József és Rákos Mihály.

A toronnyal ellátott főhomlokzat: a hajó és torony találkozását emeletes téglalap alakú saroképítmény tölti ki, ez rejti a karzatra való feljáratot. Így a templom főhomlokzatán 3 kapu található. A torony alján a főkapu, melyhez néhány lépcsőn jutunk fel, a kapu félköríves kétszárnyú, felette timpanon, melyet a kapu két oldalán álló 2-2 ion fejezetű oszlop tart. Kapu timpanon felett félkörablak, majd főpárkány. 

A torony óratorony, egyemeletes. Emeletén mind a négy oldalon félköríves záródású ablak, felette az óra. A torony mind a négy oldalán timpanonban végződik, majd a toronysisak következik. A homlokzatot képező mellékrészeken téglalap alakú kapu van, melyek felett a timpanont 1-1 ion fejezetes oszlop tartja. Timpanon felett félköríves záródású ablak.

A hajó oldalfalain középen ugyanilyen bejáratok, az emeleti részen 1+3+1 kiosztásban félköríves záródású ablakok világítják meg a hajó belsejét.

Az élkereszt boltozatos belső tér hosszanti falain két-két, a térbe mélyen benyúló, nyílásokkal áttört építmény. A falak mentén körben karzat. A DK-i pillérek között félköríves nyílású, ión pilaszterekkel tagolt szószék-alépítmény, két szélén építési emléktáblával: az egyik az építéssel kapcsolatos információkra, a másik az egyházközség akkori lelkészének, főgondnokának és presbitereinek névsorára utal.

Berendezés: jellemzően 19. század vége; úrasztala: 1743. Orgona: 1888 (Országh Sándor).

A templomkertben: első és második világháborús emlékmű; millenniumi emlékmű, 2001, 1956-os emlékmű.

Forrás: http://www.muemlekem.hu/